Barnaþing var þróunarverkefni 2019 sem hafði þann tilgang að skapa kringumstæður fyrir börnin, þar sem þau gætu verið þátttakendur í skólasamfélagi sínu og haft áhrif á daglegt starf þess.

Einning þjálfist þau í að tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hát Barnaþing er haldið vikulega og þar þjálfa börnin sig í að nýta réttindi sín með því að segja álit sitt á skólamálum.  Börnin æfa sig að koma fram við hvort annað af virðingu og tileinka sér gagnrýna hugsun.

Tilgangur þessarar síðu er að skrá atburði á lýðræðisfundum barna á aldrinum 5-6 ára. Stærð barnahópanna eru 5-6 þátttakendur,eftir samsetningu barnahópsins

Kennari er með þeim til að styðja við þau í hlutverki fundarins og leikskólastjórinn á sér fastan stað innan fundarins.Þemað er valið af kennurunum og börnunum og á að

endurspegla þá starfsemi sem börn hafa áhuga á.

Allir hafa tækifæri til tjá sig, stjórna fundum og sitja hjá. Fundirnir eru byggðir á gildum virðingar, umburðarlyndis og þátttöku. Lýðræðisfundir eru mikilvægur hluti af námskrá leikskóla á Íslandi. Lýðræðisfundir eru 15 til 20 mínútur. Lengdin er miðuð við þol barnanna til að sitja fundi og á að stuðla að vellíðan þeirra á fundinum. Verkfæri barnaþingsins eru umræður og að kjósa.
Skólaárið 2023-2024

Í annarri viku september byrjar barnaþingið að hittast vikulega. Fyrstu tvær vikurnar verða notaðar til að kenna börnunum leikinn: reglur hans og hlutverkaleikara:

 • Rauður ritari til að viðhalda reglu og aga á fundum 
 •  gulur ritari til að telja og stýra atkvæðum þingsins. 
 • Forseti barnaþingis ber ábyrgð á því að veita orðið og greiða atkvæði þegar jafnt er.


 Barnahópnum á þingi verður skipt í fjóra hluta. Í upphafi útskýrir Pattý fyrir hópnum frá þeim efnum sem verða rætt: 

 

1. Hvernig barnavikunni hefur verið hagað.

2. Rætt um hvort börnin hafi átt í slagsmálum við önnur börn eða kennara. 

3. Rædd er hvort börnunum líkar við skólann og hvort þau vilji breyta einhverju í daglegu starfsemi hans.

4. Barnaþing hefur lika tækifæri til að koma fram með tillögu til leikskólastjórnar. Allar tillögur eru bornar undir barnahópinn og atkvæðagreiðsla ræður því sem skrifað er til leikstjórans. Pattý skrifar bréf sem öll börnin undirrita. 

Hinn almenni tilgangur þingsins er að hvetja börn til að finna lausnir á vandamálum með hugleiðslu og umræðu.


Þema þessa skólaárs verður ákveðið. Við munum halda áfram að óska eftir þátttöku foreldra í starfseminni því þetta vakti mikla gleði á meðal barna á fyrra ári.Skólaárið 2021-2022


 Nóvember


Vikuna 22.–26. var þemavikan haldin í Læk. Viðfangsefnið var Barnasáttmáli. Í vikunni var lögð áhersla á þemað réttindi barna en með breyttri starfsemi. Foreldrar sendu endurvinnsluefni í skólann og var þetta efni notað til að búa til risaeðlur.

Vegna þeirrar áherslu sem Lækur leggur á þátttöku foreldra í leikskólastarfi tóku allir  foreldrar Lækjar þátt í þemavikunni með því að senda mynd þar sem sjá mátti hvernig foreldrar léku sér við börn sín 20. nóvember. Myndunum var mjög vel tekið og börnin eyddu miklum tíma í að sýna vinum sínum myndirnar. Á fundinum á deildunum gafst börnunum tækifæri til að tala fyrir framan hópinn sinn til að segja frá myndinni.

Í ljósi þess að viðfangsefnið var barnasáttmáli og var rétturinn valinn grein. 31. En hann samsvarar rétti til að leika og hafa frítíma og þess vegna voru breytingarnar á fræðasviði leikskólans ekki miklar. Aðalástæðan er sú að frjáls leikur er ein mikilvægasta aðferðafræðin á Læk þannig að börnin fengu sinn frítíma eins og þau fá reglulega en kennarar gættu þess að minna börnin á að þetta væri þeirra réttur.


 Að auki var orðið „réttindi“ ekki síður undirstrikað og þá ekki sem miðlari skyldu heldur sem staðreynd sem við eigum sem manneskjur. Þótt börn gætu ekki enn útskýr hugtakið „réttindi“ í sinni málfræðilegu mynd, þá sýna þau samt sem áður góðan skilning á því þegar orðið er sett fyrir þau í samhengi.

Annar leikur sem haldinn var í þemavikunni var að spyrja börnin hvers vegna er mikilvægt að leika sér. Tilgangurinn var að örva hið vitræna svæði barnanna þannig að þau áttu sig á hvað gerist í leiknum og hvers vegna leikurinn er mikilvægur fyrir alla. 


Fyrir þennan leik bað Pattý börnin um að velja sér dúkkur (sem eru yfirleitt notaðar í sandleik til að örva máltjáningu). Hver dúkka tók á sig einhvern karakter, sumir völdu Hulk, Ana og Elsa, Batman, Superman og fl. Eftir að hafa valið persónuna svaraði svaraði hver dúkka spurningum hennar Pattý. 

Tilgangurinn með því að nota dúkkur var að færa athyglina frá barninu til að minnka þá álagið sem skapast þegar börn verða að svara spurningum fullorðinna. Viðbrögðin voru jafn misjöfn og börnin voru mörg en það mátti sjá samnefnara í þeim: „Ef leikurinn væri ekki til væri lífið mjög leiðinlegt (dauft) og leiðinlegt“. Öll börnin voru frjáls hvað það snerti að taka þátt í þessum leik.

Af hverju er leikurinn mikilvægur?

Í þemavikunni fengum við hamborgara, kakó og diskóljós.


Risaeðluverkefni:

 
Risaeðlurnar


18. nóvember 

Undirbúningur fyrir þema viku.

Kennararnir, sem hjálpuðu börnunum að búa til risaeðlurnar, voru Maggý og Guðrún Björg. Þær hjálpuðu börnunum með því að sýna þeim barnabækur, landafræði og líffræðibækur svo að börnin gætu séð hvernig risaeðlur hafa litið út. Úr þessum bókum völdu börnin uppáhaldsrisaeðlurnar sínar. 


12. nóvember:

Á nóvember þinginu var Benedikt Árni forseti, Aron Baldvín gulur ritari og Árni Þór rauður ritari.

Þinghópurinn vonast til að nýta tíma sinn í að búa til risaeðlurnar og allt skrautið fyrir skólann. Lagt var til að það yrði styttri dagur en venjulega og var talað um hvers vegna við þurfum að kjósa og hver sé tilgangurinn. Spurningin kom frá tveimur stúlkum sem voru viðstaddar og taldi Pattý að um mjög mikilvægar spurningar væri að ræða og var einróma ákveðið að skýra skyldi vel tilganginn með atkvæðagreiðslunni.

Athugasemdir: Börn síðasta árs tóku betri stjórn á atkvæðagreiðslunni eftir jól. (samanburður við hvað?)

4. nóvember 2021

Alþingi var sett og það valdi Kristel sem forseta, Árna sem rauðan ritara og Amöndu sem gulan ritara. Allur hópurinn kom saman til að fagna því að skólastjórinn var í heimsókn hjá okkur. Kristín Laufey kynnti sig og framkvæmdi atkvæðagreiðsluna um hver væri forseti og ritarar. Af ástæðum margra sem mættu var það notað "Úllen, dúllen dof". 

 Í upphafi fundar fékk Kristín orðið og hún útskýrði fyrir okkur hvernig bréfið var kynnt fyrir stjórnendum og að hún hefði einnig rætt við matreiðslumanninn og í sameiningu samþykktu þau að dreifa matnum sem lagt var upp með af barnaþing innan þemavikunnar.

Það kom í ljós að Pattý gleymdi að skrifa köku í tillögu til stjórnenda. Kristín útskýrði að ung börn gætu ekki borðað mat með miklum sykri en að skólinn gæti gefið kökur í litlum mæli. Varðandi skreytingar mun Kristín Laufey aðstoða börnin við að búa til risaeðlur til að skreyta skólann.

Til þess ætlar hún að skrifa foreldrum bréf og óska eftir efni til endurvinnslu. Einnig var kosið um að biðja foreldra um mynd þar sem þeir eru að leika við börnin 20. nóvember, sem er barnaréttindadagur. Þessi mynd verður notuð sem skraut í leikskólanum. Kristín Laufey mun heimsækja okkur aftur til að lesa fyrir okkur bréf.

 

Athugasemdir: Þó að hópurinn væri stór sýndi hann góða framkoma og enn fremur að börnin eru að læra að vera samþéttur hópur og samvinnufús. 

Október 2021

 

 

Í október höfum við talað um kosti þess að hlusta og láta í sér heyra, einnig mikilvægi þess að taka þátt í atkvæðagreiðslu. Í byrjun sýndu sum börn lítinn áhuga á að kjósa. Afleiðingarnar af því að kjósa ekki voru þær að þau og vinir þeirra voru ekki virk í leiknum. Í öðru lagi hugmyndir barnanna, sem greiddu ekki atkvæði, unnu ekki á þingunum. Af þeim sökum (3. vika) : Börnin eru byrjuð að kjósa og hafa meiri áhuga á fundunum.

Forseti: Teitur

Gulur ritari: Baltasar

Rauður ritari: Viktor

Rætt var um málefni þemaviku. Þemað verður: Barnasáttmálinn. Börnin voru beðin um að velja grein sem þeim fannst áhugaverðust. Pattý lýsti 8 réttindum. Eftir umræðu voru þrjár greinar valdar til atkvæðagreiðslu: Rétturinn til að eignast fjölskyldu. 2. Rétturinn til að leika sér. 3. Rétturinn til að lifa.

 Þegar atkvæðagreiðslan fór fram og sá réttur sem vann var: rétturinn til að leika sér. 

Niðurstöður atkvæðagreiðslunnar verða sýndar leikskólastjóranum svo að hún geti kynnt þær fyrir skólastjórninni.   

Tillögur barnaþings fyrir þemavikuna eru:

 •  að nota frjálsan og skipulagðan leik.
 •  Að skreyta leikskólann með risaeðlum. 
 • Börnin langar að gera sjálf risaeðlurnar úr endurvinnsluefni. 
 • Einnig mæla þau með því að nota diskóljós og tónlist til skemmtunar. 
 • Hvað varðar mat, þá leggur barnaþing til að borða hamborgara með súkkulaðisnúð og drekka kakó.
Athugasemdir: Pattý mun skrifa tillögurnar og færa leikskólastjóranum þær.


 28. október.

Alþingi kom saman og Natasha var kjörin forseti, rauði ritari var Helga Lind og guli ritari var Sóley Vala.

 Þau voru spurð hvernig vikan þeirra hefði verið, hvort þau hefðu átt í slagsmálum eða vandamálum. Börnin ræddu um vandamálin sem þau eiga í við önnur börn sem lemja þau eða tala ljótt við þau. Vandamálið sem stóð upp úr var að sum börn eiga í vandræðum með smærri börn af því að þau lemja þau eða tala ljótt við þau. Rætt var um þær lausnir sem fyrir hendi eru á þessum vandamálum og tillögurnar voru:

 

 • Talaðu við foreldra barnanna.
 • Lærðu að segja stopp þegar einhver truflar þig.
 • Reyndu að tala við litla barnið og ef það er mjög erfitt reyndu að leiða hann á rétta braut með því að leika við hann / hana.
 • Farið var yfir réttindi sem samið var um vegna hátíðar þemavikunnar.

September 2021

Fyrsti forsetinn var Árni. 

Tveir voru ritarar, Angelina og Aron Baldvin

 

Í fyrstu vikunni í september byrjaði barnaþingið að hittast vikulega. Fyrstu tvær vikurnar voru notaðar til að kenna börnunum leikinn: reglur hans og hlutverkaleikara.

Rauður ritari til að viðhalda reglu og aga á fundum og gulur ritari til að telja og stýra atkvæðum þingsins. Forseti barnaþingis ber ábyrgð á því að veita orðið og greiða atkvæði þegar jafnt er. Barnahópnum á þingi var upphaflega skipt í fjóra hluta. Börnin völdu með hverjum þau vildu vera með þar sem þau sýna betri þátttöku þegar þau eru meðal vina og fólki sem skiptir þau máli. Í upphafi útskýrði Pattý hópnum frá þeim efnum sem hafa verið rædd á fyrri fundum: 

 

1. Hvernig barnavikunni hefur verið hagað.

2. Rætt um hvort börnin hafi átt í slagsmálum við önnur börn eða kennara. 

3. Rædd er hvort börnunum líkar við skólann og hvort þau vilji breyta einhverju í daglegu starfsemi hans.

4. Barnaþing hefur lika tækifæri til að koma fram með tillögu til leikskólastjórnar. Allt er borið undir atkvæði og atkvæðagreiðslan ræður því sem skrifað er til leikstjórans. Pattý skrifar bréf sem öll börnin undirrita. 

Hinn almenni tilgangur þingsins er að hvetja börn til að finna lausnir á vandamálum með hugleiðslu og umræðu.


Þema þessa skólaárs var ákveðið: Jákvæð þátttaka í loftslagi. Við munum halda áfram að óska eftir þátttöku foreldra í starfseminni því þetta vakti mikla gleði á meðal barna á fyrra ári.

Athugasemdir: Það er nauðsynlegt að taka viðræður um gildin: umhyggju, virðingu og mikilvægi þess að hlustað sé á þátttakendur.

 

Skólaárið 2020-2021

 

Í  vetur 2020-2021 verður barnaþing áfram fastur liður og mun hafa yfirþemað Þátttöku, í samræmi við Aðalnámskrá sem kveður til þátttöku fjölskyldna í leikskólastarfi ætlum  við að hvetja til samvinnu við foreldra og kennara. Hægt er að fylgjast með starfið á vefsiðu kennarans :

https://patriciasvaldes.wixsite.com/kennsluferilmappa